[Twitch]แทนที่ผู้คนอเมริกาจะเลือกชมข่าวสารผ่านทางทีวี แต่มีผู้ชมจำนวนกว่า 2 แสนคน เลือกที่จะดูข่าวม็อบทรัมป์ใน Twitch

สถานการณ์บ้านเมืองในอเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีนัก กลุ่มประชาชนที่สนับสนุน Trump ได้บุกเข้าไปใน US Capitol วันนี้ แต่ที่น่าแปลกสำหรับเรื่องนี้คือแทนที่ผู้คนจะดูเรื่องนี้บนช่องข่าวสำนักต่าง ๆ แต่กลายเป็นว่ามีคนจำนวนมากได้เลือกที่จะดูข่าวนี้ผ่านช่องทาง Twitch ซึ่งมีผู้ชมดูด้วยกันมากกว่า 200,000 คน ในช่องของสตรีมเมอร์ที่มีชื่อว่า HasanAbi ซึ่งเขาจะดูข่าวทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน Youtube livesteam เป็นการบอกข่าวว่าตอนนี้กลุ่มม็อบอยู่แถวไหนในอเมริกาบ้างแล้ว…