[FIFA 21] David Beckham เตรียมเข้า FIFA 21 !

สิ้นสุดการรอคอย David Beckham มีคิว จะเพิ่มใน FIFA 21 ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของ การอัปเดต ใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2563…