NODWIN Gaming กับการแบน PUBG Mobile

ข่าว ESports

NODWIN Gaming อนาคตของ PC eSports ในอินเดีย ผลกระทบของการแบน PUBG Mobile 

NODWIN Gaming เกี่ยวกับการวางตำแหน่งของตัวเอง ให้เป็นหนึ่งในตลาดเกมมือถือที่ใหญ่ที่สุดให้ได้ เพราะในระยะนี้ถือว่าเป็นยุคใหม่ ของการเล่นเกม และวัฒนธรรม eSports เนื่องจากคนวัยหนุ่ม-สาว ส่วนใหญ่ของประเทศ และในสภาพสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่มีอยู่จากสังคม ที่ถูกการรุกรานของสมาร์ทโฟนอย่างหนักเกิดขึ้น และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีกำลังเพิ่มขึ้น

เกมมือถือโดยแพลตฟอร์มไฮเปอร์แคชชวล ที่กำลังเฟื่องฟูและเรียกได้ว่ารุ่งเรืองอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคระบาด เพราะผู้คนไม่สามารถออกไปนอกบ้านสู่สังคมภายนอกได้ กลับกลายเป็นว่า ตลาดของเกม eSports เช่น Free Fire และ Call of Duty: Mobile กลายเป็นเกมที่เดินอยู่บนเส้นทางที่สูงขึ้น

นับว่ากลายเป็นตลาดที่กว้างขึ้น อย่างที่เรียกได้ว่าสูงสุดเลยก็ว่าได้ ก่อนที่จะเกิดการแทรกแซงของรัฐบาล ด้วยการห้ามล่าสุดบน PUBG Mobile ในอินเดีย และการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักถึง เกี่ยวกับกฏระเบียบ และข้อปฏิบัติของผลิตภัณฑ์ จะสามารถดำเนินงานได้

เนื่องจากทางด้านของศักยภาพที่มีในประเทศอย่างอินเดีย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 30 ปี และอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีที่ถูกกว่าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราความสามารถการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี ได้มากขึ้นจนมองว่ากลุ่มประชากรจำนวนมาก จะเกิดขึ้นทางออนไลน์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแน่นอน

ติดตามต่อได้ที่ : https://www.thaiesports.com/